Det kan tidvis oppleves ujevnt trykk og noe grumsete vann kan forekomme.

Bare tapp en god stund, så forsvinner grumset.