Årsmøtet holdes 28 april 2022 Digitalt. Saker til årsmøtet sendes inn senest 13. mars 2022.