Info & Linker

Husdyr

Husdyrhold medfører ansvar.

Det er tillatt å ha husdyr i Skjetlein borettslag. Beliggenheten legger også forholdene til rette for at for eksempel hunden din kan få et godt liv, med mye frisk luft og tilstrekkelig mosjon.

Skal du ha hund, må du imidlertid tenke godt over at man bor tett innpå hverandre hos oss. Det innebærer at hunden til enhver tid skal være i bånd når den er ute. Ekskrementer skal fjernes, og halsing / vedvarende bjeffing må unngås. Det bor mange barn i borettslaget. Vis spesielt hensyn til dem hvis du har hund! Det du betrakter som hundens toalett, kan faktisk være barnas lekeplass. Det er også du som eier som skal sette grensene for hvor nært barna skal komme din hund.

La heller ikke barn, som ikke mestrer det, passe hunden din. Det kan føre til kjedelige episoder både for hundepasseren, eieren og andre.

  • Søknad om husdyrhold: Link