Info & Linker

Vaske/Tørkerom

Hver leilighet i Skjetlein borettslag har tilgang til et felles vaskerom der det står 2 store vaskemaskiner og en tørketrommel. Disse er fritt tilgjengelig for beboere, men bare for egen klesvask. Visse regler for bruk, når og hvor ofte man kan vaske, hvordan man bestiller vasketime osv. finnes. Vaskereglene kan variere fra vaskekrets til vaskekrets. Ta kontakt med tunkontaktene dersom du er i tvil om hvilke regler som gjelder for din vaskekrets.
Brudd på vaskereglene regnes som brudd på husordensreglene. Gjentatte brudd med påfølgende klager kan medføre reaksjoner fra styret.

I forbindelse med vaskeriet, finnes det tørkerom med snorer og varme som også er tilgjengelig for beboerne.
Det forekommer til tider tyveri fra tørkerommene og styret presiserer at alt tøy henges ut på eget ansvar.

Noen steder er det satt opp utendørs tørkestativ der man kan henge ut tøy til tørk på en finværsdag. I henhold til husordensreglene skal det ikke henge tøy ute på søn- og helligdager.

Dersom du er i tvil om vaskereglene eller rett og slett lurer på hvor ditt vaske/tørkerom er, så ta kontakt med tunkontaktene.

Vis hensyn overfor andre beboere og rydd opp etter deg.