Info & Linker

Strøm

TOBB har på vegne av borettslagene forhandlet avtaler med TrønderKraft AS.
Det er forhandlet frem to ulike avtaler, "TOBB Rabatt" og "TOBB Merverdi". Styret i Skjetlein har valgt å benytte avtalen "TOBB Rabatt" for fellesanlegget i borettslaget.

Andelseiere står fritt til å inngå avtale med hvilken som helst norsk kraftleverandør. Dersom man velger å benytte TrønderKraft, så vil man kunne benytte den samme avtalen som borettslaget har inngått.
Mer informasjon om avtalen finnes her: Link.

Strømnettet eies og driftes av Tensio tidligere TrønderEnergi Nett. Her har vi ikke noe valg, så nettleien må vi betale til dem..