Info & Linker

Flagg og flaggregler

I hvert gatetun er det en flaggstang. Foruten å flagge på offisielle flaggdager, oppfordrer vi beboere til å benytte flagget også ved andre anledninger.

Hvordan flagget oppbevares varierer fra gatetun til gatetun. Ta kontakt med tunkontaktene dersom du er usikker på hvordan det gjøres i ditt gatetun.

Oversikt over offisielle flaggdager kan man finne på http://www.flaggdager.no.

Flaggforskriftens §6 sier:
"Flagget heises i månedene mars til og med oktober kl. 0800, i månedene november til og med februar kl. 0900. Flagget hales ved solnedgang, dog ikke senere enn kl. 2100 hvis solen går ned etter denne tid."