Info & Linker

Parkering/Garasje/Elbil

Hver leilighet har en parkeringsplass i parkeringskjelleren. Plassen er merket med leilighetsnr. Styret henstiller alle om å benytte parkeringskjeller til enhver tid. Dette for å ha flest mulig plasser ledig ute til besøkende.

Borettslaget har også 19 ekstra bilplasser og 9 MC-plasser i parkeringskjellerene.
Søknadsskjema: Link.
Oppsigelse av garasjeplass: Link

Kjøring i tunene er kun tillatt ved nødvendig tilbringertjeneste. Dette gjelder både beboere og besøkende.

Parkeringsplassene

Borettslaget har ca. 75 parkeringsplasser ute. Disse er reservert for beboere og deres gjester.
Parkeringen er regulert etter privatrettslige regler. Trondheim Parkering står for administrasjon, håndheving og kontroller.

Parkeringstillatelser, både faste og tilfeldige gjestetillatelser, administrerer hver enkelt andelseier/leietaker selv på Trondheim Parkering sine SmartOblat nettsider: https://smartoblat.trondheimparkering.no.
Andelseiere og leietakere vil få egen brukertilgang til disse sidene (1 tillatelse pr. andel). Registreringsskjema og informasjon om hvordan man kommer i gang, kan man finne her: Link

Garasjeportene

Garasjeportene i alle gatene er nå "GSM-styrt", dvs. at man må ringe et bestemt telefonnummer for å åpne porten. Det er bare registrerte telefoner som har tilgang til å åpne porten og det er ulikt nummer for hver garasjeport. Registreringen er basert på hvilket telefonnummer.man ringer fra.
Porten kan åpnes innenfra ved å trekke lett i den røde snora som henger ned fra taket.

For å få registrert ditt telefonnummer som gyldig nummer, ta kontakt med Servicesentralen Kattem Ust på telefon 72 59 42 60 eller epost: vaktmester@sameiet.no.
Man kan registrere inntil 3 numre.

Det er også mulig å benytte fjernkontroll. Denne kan fåes på Servicesentralen mot et depositum som p.t. er på 1000,-.

El-bil

Har du El-bil kan du få ladekontakt til denne på garasjeplassen din. For å få dette må det tegnes avtale med Ohmia. Infoskriv finnes her: Link

Bestilling kan gjøres her: www.ohmiacharging.no/bestilling

Ved spørsmål eller hvis noe er uklart ta kontakt her: ohmia@ohmiacharging.no