Info & Linker

Vann og sanitær

Rør for vann og sanitær ligger delvis åpent i kjeller og delvis innebygd i bygningsmassen. Det samme gjelder også distribusjonsrør for fjernvarme.

Det er ikke tillatt å gjøre inngripen på denne typen infrastruktur (f.eks. i forbindelse med bygging/opppussing av bad) uten tillatelse fra styret. Søknad må sendes og behandles av styret før arbeidet påbegynnes. Arbeidet skal utføres av fagfolk.

Stoppekraner

Gjør deg kjent med stoppekranene for din leilighet. I mange tilfeller kan noen av kranene befinne seg i garasjen eller i kjelleren hos naboen. Alle leiligheter skal ha klistrelapp lik den som er vist på bildet under. Alle stoppekranene er nummerert og på denne lappen skal det stå hva de ulike kranene stopper.
Dersom du ikke har en slik lapp i sikringsskapet eller på baksiden av en skapdør på kjøkkenet, så ta kontakt med Servicesentralen for å få en ny.

Stoppekranene må ikke bygges inn !!!