Info & Linker

Forsikring

Borettslaget har fullverdi bygningsforsikring i Fremtind forsikring as. Denne dekker skader på selve bygningsmassen.

Skader på inventar og annet løsøre dekkes ikke av denne forsikringen. Derfor må andelseierne selv tegne innboforsikring som et tillegg til borettslagets bygningsforsikring.

Dersom det oppstår en skade som du tror dekkes av borettslagets bygningsforsikring, så ta kontakt med Driftsleder ved SKU. Kontaktinformasjon finner du her.

Skade på innbo og løsøre må du selv melde til eget forsikringsselskap.