Boligtyper

Her kan du finne informasjon om de forskjellige boligtypene i Skjetlein Borettslag.
Det oppgitte tallet for BOA er uten at kjeller er tatt i bruk til oppholdsrom. Rundskriv ang. BOA finner du her. Link

2H3 Disse finner du i Mårvegen 32A-34F (12 stk.) og Røyskattvegen 42B-46F (17 stk.) BOA:  54 m2

3R1 Disse finner du i Mårvegen 1-9 (5 stk.), Ekornvegen 9-19 (6 stk), Røyskattvegen 1-9 og 19-29 (11 stk) og Skogmusvegen 9-17 (5 stk) BOA: 85 m2

3B3 Disse finner du i Mårvegen 2-6, 10-20 og 24-28 (12 stk.), Ekornvegen 2-8 og 12-16 (7 stk), Røyskattvegen 26-32, 36-40, 54-56, 60-66 og 70-72 (15 stk) og Skogmusvegen 18-24 og 28-32 (7 stk) BOA:  83 m2

4B3 Disse finner du i Mårvegen 8 A-F og 22 A-H (14 stk.), Ekornvegen 10 A-H (8 stk), Røyskattvegen 34 A-H, 58 A-E og 68 A-E (18 stk) og Skogmusvegen 26 A-H (8 stk) BOA: 95 m2

4R2S Disse finner du i Mårvegen 11-17 og 19-25 (8 stk.), Ekornvegen 1-7 (4 stk), Røyskattvegen 2-8, 10-16, 18-24,11-17, 31-45, 47-53 og 55-61 (32 stk) og Skogmusvegen 1-7, 2-8 og 10-16 (12 stk) BOA:  101 m2

4R2N Disse finner du i Røyskattvegen 74-82 og 84-94 (11 stk) BOA:  111 m2