Info & Linker

Brannvern

Alle blokkene (B3) har fått sentralisert brannvarslingsanlegg. Sentralen er plassert ved fellesinngangen i hver blokk. Inntroduksjonskurs til anlegget ble gitt i forbindelse med driftsettelsen. Dersom du er nyinnflyttet eller er av andre årsaker er usikker på hvordan brannvarslingsanlegget opereres, ta kontakt med naboer, tunkontakter eller styret.

Bruksanvising til brannvarslingsanlegget finnes her.

Instruction manual for the fire systems is found here.

I alle øvrige leiligheter vil borettslaget dele ut en røykvarsler og et pulverapparat. Styret oppfordrer alle beboere til å montere dette utstyret på et hensiktsmessig sted, samt supplere med ytterligere utstyr for å sikre bedre dekning.
Røykvarsleren og pulverapparatet som borettslaget har delt ut, vil bli jevnlig byttet i henhold til gjeldende regler og forskrifter. 

Branninstrukser

Styret har utarbeidet branninstruks for borettslaget. Det er en egen instruks for de som bor i blokk med brannvarslingsanlegg og en generell instruks for de øvrige leilighetene.

Et  viktig element i branninstruksen er evakuering og styret har definert parkeringsplassene som samlingspunkt. Det er viktig at man samles på disse områdene under evakuering, slik at man kan samsnakkes og finne ut om noen savnes.

Branninstruksene finnes her:

Branninstruks for leiligheter med brannvarslingsanlegg i Mårvegen og Ekornvegen
Branninstruks for øvrige leiligheter i Mårvegen og Ekornvegen

Branninstruks for leiligheter med brannvarslingsanlegg i Røyskattvegen og Skogmusveien
Branninstruks for øvrige leiligheter i Røyskattvegen og Skogmusveien

Røykvarslere

Alle leilighetene som ikke har brannvarslingsanlegg, skal ha en røykvarsler i hver etasje. De av leilighetene som går over flere etasjer skal ha seriekoblede røykvarslere.

Røykvarslerne deles ut av styret, men beboer er selv ansvarlig for å montere dem. Instruks om hvordan man sammekobler og monterer røykvarslerne, finner man her "Seriekobling av røykvarslere"