Styret i Skjetlein

Leder
Irene Sundvall
E-post: skjetlein@borettslag.net

Nestleder / Webansvarlig
Christian Krokøy

Styremedlem / Utleieansvarlig for Storstua
Alf Martin Heggvoll
Mobil: 906 74 585

Styremedlem / Sekretær
Gunn Elin Larsen

Styremedlem
John Birger Løftamo

Driftsleder ved SKU
Tom Fossum
Tlf: 72 59 42 62

Vaktmester
Jørgen Rein Meland
Tlf: 72 59 42 60

Sekretær v/SKU
Tanija H. Aalberg
Tlf: 72 59 42 60

Forretningsfører
TOBB
Tlf: 73 83 15 00
E-post: info@tobb.no