24 November 2020 Skal porten skiftes ut med ny.

Det vil medføre avstegning av inn/utkjøring i perioder den dagen.

Det anbefales og parkere ute den dagen.

Link