Som et ledd i våre rutiner for å hindre bakteriedannelser i tappevannet vil vi foreta desinfisering av varmeanleggene ved å heve temperaturen i sentralene i Skjetlein Borettslag til ca. 75 grader fra 30. Oktober 2017. Temperaturen vil settes ned igjen fra 2. november 2017.

Se forøvrig utdelt rundskriv.

 

-Styret