Årets dugnad i Skjetlein borettslag er 2 Mai kl.16.30.

Søppel plukking, kosting, raking og spyling står på programmet.

SKU stiller med vaktmester + maskiner på dugnaden.