Ekstraordinær generalforsamling i Skjetlein Borettslag avholdes digitalt i perioden 26.09.2023 kl 08:00 til 27.09.2023 kl 22:00. Frem til møtet begynner kan du gjøre deg kjent med sakene som skal behandles. Du vil motta eget varsel når møtet begynner.

Tid 26.09.2023 kl 08:00 - 27.09.2023 kl 22:00
Sted Digitalt møte via Min Side på www.tobb.no
 
Logg inn på tobb.no og min side for å se hele innkallingen