Styret har i forbindelse med budsjettbehandling vedtatt å øke felleskostnadene med 2,5% fra 1. januar 2019. Dette er i tråd med generell prisstigning og langtidtsbudsjett.

Kostnader for Kabel-TV/Internett økes med kr. 43. per. måned per enhet, i tråd med prisendring fra Telenor.

Kostnader for oppvarming endres ikke til tross for at vi går med underskudd i 2018. Styret har besluttet å montere varmepumper der vi gjenvinner varme fra garasjene og benytter denne til å varme tappevann. Dette gir, ut fra erfaring fra andre borettslag, så god innsparing at det forsvarer å holde budsjettposten uendret.

Skriv om kostnadsendringen er delt ut til alle andeler, men kan også lese her.

 

-Styret