Styret har i forbindelse med budsjettbehandling vedtatt å øke felleskostnadene med 2,8% fra 1. januar 2020. Dette i tråd med generell prisstigning

Kostnader for Kabel-TV/Internett økes med kr. 8. per. måned per enhet, i tråd med prisendring fra Telenor.

Kostnader for oppvarming endres ikke siden det nå er montert varmepumper der vi gjenvinner varme fra garasjene og benytter denne til å varme tappevann. Dette gir, ut fra erfaring fra andre borettslag, så god innsparing at det forsvarer å holde budsjettposten uendret.

Skriv om kostnadsendringen er delt ut til alle andeler, men kan også lese her.

 

-Styret