Mandag 21. august så vil det bli gjort endringer på antall faste gjesteparkeringer i Smartoblat fra 5 til 2.
Ref. Sak 5.1 fra generalforsamlingen.

Alle med Smartoblat i Skjetlein borettslag må logge inn i denne etter 21. august og legge inn reg.nr på nytt da dette vil bli slettet ved omgjøringen.

Dette MÅ være gjort innen 8. september for å unngå parkeringsbot.

 

Styret