Det er nå ca. 1 år siden det innvendige arbeidet ble ferdigstilt i de siste leilighetene i borettslaget.

I disse dager vil alle beboere få et skjema der man kan påpeke feil og mangler ved det innvendige arbeidet. Skjemaet fylles ut og legges i postkassen utenfor styrerommet i Røyskattvegen 42A, også dersom du ikke har noe å påpeke.

Frist for innlevering er satt til fredag 24. juni 2016.

-Styret