Fra 1 januar 2020 innføres det et forbud mot å levere avfall i sorte sekker på avfallsmottak.

Dette gjelder også i rask conteiner som blir satt ut i borettslaget.

Retura har innført dette som ett sikkerhetsmessig tiltak for å minimere risiko for brann.

Ved brudd på dette så vil det ilegges et avviksgebyr på kl.150 pr sekk.

Se link for mer info Link