Styret har den glede av å invitere alle andelseiere til ordinær generalforsamling i Storstua, 12. mai 2016 kl. 19.
Innkalling deles ut i postkassen til alle andelseiere, men den kan også finnes her: Link

Vel møtt alle sammen.

Med vennlig hilsen

Styret