Det vil foretas kontroll av alle betongelement til verandaer i hele borettslaget og dette medfører også at de må inn på verandaen for sjekk av betongelementene.

Arbeid vil bli utført av Rakon AS og de vil bruke lift ifm dette arbeidet.

Arbeid med kontrollen vil bli utført over tid med oppstart i løpet av uke 37.

Arbeid utføres på dagtid.

 

Mvh

Styret