Brannslukningsapparatene våre er nå 5 år gamle og må derfor kontrolleres. Styret er etter de nyereglene pålagt å benytte en godkjent kontrollør til dette arbeidet.
Vi har inngått avtale med NoHa og de vil gå rundt og kontrollere brannslukningsapparater den 13. og 14. desember.

Kontrollen vil skje på dagtid og vi ber derfor alle beboere om å sette sitt brannslukningsapparat på trappa om morgenen på kontroll-dagen.
NoHa vil så gå rundt og kontrollere slik at dere beboere kan ta apparatet inn igjen på ettermiddagen, ferdig kontrollert.
De som bor i 2. og 3. etg. i blokk kan sette apparatet i korridoren.

Pulverapparat av den typen vi har er frostsikre, så det er ikke noe farlig å sette dem utendørs selv om det er minusgrader.

Kontrolldato er:
Mårvegen, Ekornvegen og Skogmusvegen:
onsdag 13. desember 2017

Røyskattvegen:
torsdag 14. desember 2017