På grunn av ferieavvikling vil utleieansvarlig for Storstua ikke være tilgjengelig i perioden 29. juni 2016 - 1. august 2016. Dersom du ønsker å leie Storstua, ta kontakt med utleieansvarlig utenom denne perioden.

-Styret