Det er gjort en endring i "Forskrift om brannforebygging" som innebærer at det i alle leiligheter skal være en brannalarmdetektor eller røykvarsler i hver etasje. For Skjetlein borettslag innebærer det at alle rekkehus av type R1, R2S og R2N må utstyres med ekstra røykvarslere.

Styret har besluttet at det skal settes inn seriekoblede røykvarslere i disse leilighetene.
Utdeling av disse vil skje fra styrerommet på følgende tidspunkt:

Mandag 9. januar fra kl. 18 - 22
Tirsdag 10. januar fra kl. 18 - 22

Vi ber om at representanter for alle leiligheter av type R1, R2S og R2N kommer til styrerommet og kvitterer ut røykvarslere på de nevnte tidsrom.

-Styret