Kammen og Basis Bygg starter med arbeider ifm utskifting av gavlvegg i uke 41. Starter med riving av nedgang til garasjen på utsiden og deretter stillas, riving/oppbygging av ny gavlvegg.

Ifm arbeidet som skal foregå vil det ble en del støy ifm riving mm.