I forbindelse med vedlikehold av ventilasjonsanleggene vil det bli foretatt rengjøring og justering av anleggene.
Arbeidet starter i Skogmusveien 18 - 32, inkl. 26 A - H og vil foregå i uke 40 og 41.

Adkomst til kjøkken og bad er en forutsetning for gjennomføring. Vi ber derfor om at utdelt fullmakts-skjema fylles ut og leveres til Servicesentralen snarest mulig.

-Styret