Strømmen vil i korte perioder være borte 28 og 29 mai på grunn av bytte av ny trafostasjon i Røyskattveien.

Se Link for berørte leiligheter.