Mandag 24/10-16 kl. 07:00 starter Rakon arbeidet med å reparere søylene i garasjen i Skogmusveien. Arbeidet forventes å være ferdig fredag 28/10-16 innen kl. 16:00.

Alle må parkere ute i denne perioden. Hele døgnet.

-Styret