Koronavirus: Covid-19: er svært smittsomt. Vi må derfor begrense smitten å alle ta et felles ansvar.

Se link for hvordan vi i borettslaget kan være med å forebygge spredning av koronaviruset.

Link