Murpussen som søylene i garasjene er pusset med, har nå begynt å flasse av i Skogmusvegen og Røyskattvegen. Dette skyldes en produksjonsfeil fra fabrikk på det produktet som er benyttet.
Både styret og servicesentralen er klar over dette og produsenten har vært på befaring. Skadene vil bli utbedret i løpet av sommeren/høsten.

i forbindelse med betongarbeidene i garasjene har nummereringen av plassene blitt borte enkelte steder. Når alt arbeidet i garasjene er utført, vil samtlige parkeringsplasser bli nummerert på nytt.

-Styret