Statkraft Varme skal gjøre arbeid på fjernvarmenettet. Varmeleveransen til hele Kattem vil derfor bli utkoblet torsdag 27. april 2017 fra kl. 11.00 - 23.00.
Dette vil gjelde både varmtvann og varme i radiatorer.

-Styret