Årets vårdugnad blir mandag 7. mai 2018. Sett av dagen.

-Styret