Vannrør/sirkulasjonsrør i Røyskattvegen 84-94 røk i uke 46 og vanntrykket er i perioder dårlig på grunn av dette. Så lenge utbedringen pågår, så vil vanntrykket være berørt og varm vannet kan være noe farget.

Nye rør er bestilt og dette vil bli rettet opp så snart som mulig.