Varme og varmtvann blir avstengt 5 mai.

Statkraft skal reparere fjernvarmerør og må da slå av varmen

fra klokken 0800 til 2000. Det blir da ingen varme i radiatorene

og det blir lite varmtvann i kranene.