Trøndervask starter med vask av fellesarealene torsdagen denne uken. 05.10.23