AVSTENGING AV VARMT VANN

Røyskattvegen og Skogmusvegen

TORSDAG 4 FEBRUAR

Fra kl 0930 og utover til arbeidet blir ferdig
Pga
Planlagt
Arbeid på teknisk anlegg