AVSTENGING AV VARMTVANNET, GJELDER RØYSKATTVEGEN 31-45  og 47-61
VARMTVANNET BLIR BORTE:

Onsdag 13 Januar fra kl 0930
til arbeidet er ferdig
Pga
Arbeid på teknisk anlegg