Denne uken er det den årlige "Brannvernuka", og i den forbindelsen ønsker Styret i Skjetlein borettslag å sette ekstra fokus på dette.

 

Brannvernuka er et årlig arrangement i uke 38 som blant andre utføres av Brannvernforeningen, brannvesenet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
Vi oppfordrer alle beboere om å ta seg tid til å sjekke brannslukker(e), røykvarslere med batteri for de som har dette, og ikke minst; sikre frie rømningsveier.

 

Her følger noen linker som det er verdt å få med seg for et sikkert hjem (ref. Brannvernforeningen)

 

Med hilsen
Styret