På lav-rekkehusene (R1) har vi problemer med lekkasjer og kondens i takkonstruksjonen. Styret har derfor iverksatt arbeid med å skifte disse takene.

Første hus ut, er lav-rekkehuset i indre Røyskattveg. Dette arbeidet påstartes i uke 32. Deretter følger lav-rekkehuset i ytre Røyskattveg, så Ekornvegen og til slutt Mårvegen. Lav-rekkehuset i Skogmusveien ble byttet i forbindelse med rehabiliteringen.

Arbeidene vil pågå utover høsten fram til vinteren kommer og fullføres våren 2019.

-Styret