Generalforsamlingen vil bli gjennomført digitalt 14.juni. innkalling er sendt ut til alle beboere.