Generalforsamling i Skjetlein borettslag avholdes den 15. mai 2018. Saker som beboere ønsker å få behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende innen 10. april.

-Styret