Valgkomiteen er i startfasen av å finne kandidater til dem som er på valg i styret.

Har du forslag til kandidater gi valgkomiteen beskjed på

mail: marit@fyrileiv.com

Hva som forventes av ett styremedlem er:

Faste styremedlemmer de må være med i styrebehandlingen, møte på styremøter og
arbeidsmøter, svare på telefon og mail, og klare å samarbeide med øvrige styremedlemmer.
Ved frafall skal det gis beskjed i forkant av styremøtene.
Styremedlemmet er pliktig til å fungere i perioden de har sagt ja til å sitte som styremedlem.
Fast styremedlem er ikke en passiv rolle. De må respondere på styrebehandling og ha et engasjement for det beste for borettslaget og beboere.