Valgkomiteen er i startfasen av å finne kandidater til dem som er på valg i styret.

Informasjon fra valgkomiteen

Styret i Skjetlein borettslag består av fem medlemmer og to vara representanter.

Valgkomiteen består av tre medlemmer og en vara. Valgkomiteen sitter i ett år.

Valgkomiteen setter opp en innstilling med forslag til styremedlemmer og vara.

Det er ønskelig at styret består av representanter fra alle gatene og at det er en jevn kjønnsfordeling.

Styret velges av generalforsamlingen, med særskilt valg av styreleder. Den som velges trenger ikke selv være andelseier, men må bo i borettslaget. Personen må være over 18 år.

Styremedlemmene velges for to år av gangen. Styremedlemmet er i utgangspunktet pliktig til å fungere i denne perioden, men dette kan fravikes hvis det er omstendigheter som oppstår.

Den som tar på seg styreverv må ha tid og lyst til å jobbe for felles beste for beboerne og borettslaget. Dette kan medføre befaringer og en del arbeid utenom selve styremøtene. Å delta i styrearbeid i borettslaget er interessant, og gir mulighet til å være med på å forme utviklingen og driften fremover, samt bidra til et positvt miljø og et velfungerende styre.

Dersom du selv er interessert i delta i styrearbeid eller som medlem i valgkomiteen kan du ta kontakt med oss. Kom gjerne med forslag til andre som du tror kan være egnede kandidater.

Valgkomiteen i år består av følgene personer :

Marit Berge , Ekornv.  tlf. 957 58133, mail marit@fyrileiv.com

Ann Karin Ulvnes, Røyskattv. tlf 993 04335, mail annkarinulvnes@gmail.com

Laila Stavheim, Skogmusv. tlf 971 00947, mail lailastavheim@gmail.com

vara : Kjell Fredheim, Mårveien