Før jul gikk NOHA, på vegne av borettslaget, en runde for å kontrollere brannslukningsapparatene våre. De som ikke den gang hadde anledning til å sette ut sine slukkere, får nå en ny mulighet. NOHA vil gå en runde tirsdag 27. februar 2018. 

Kontrollen vil skje på dagtid og vi ber derfor alle beboere som ikke fikk sin slukker kontrollert i den ordinære runden, om å sette sitt brannslukningsapparat på trappa om morgenen på kontroll-dagen.
NoHa vil så gå rundt og kontrollere slik at dere beboere kan ta apparatet inn igjen på ettermiddagen, ferdig kontrollert.
De som bor i 2. og 3. etg. i blokk kan sette apparatet i korridoren.

Pulverapparat av den typen vi har er frostsikre, så det er ikke noe farlig å sette dem utendørs selv om det er minusgrader.

Kontrolldato er:
tirsdag 27. februar 2018